Cauta
ANUNTURI MICA PUBLICITATE - ONESTI EXPRES13/01/2016

22 decembrie 2017

ANUNT CONCURS - FUNCTIONAR PUBLIC

UAT - COMUNA OITUZ, cu sediul in: loc OITUZ, nr 1250, jud BACAU, in baza Legii nr. 188/1999, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant, pe perioada nedeterminata pentru functie publica:
Denumirea postului - REFERENT, clasa III, grad profesional SUPERIOR
Conditii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: STUDII MEDII
- vechime in specialitate studiilor necesare ocuparii postului: - 9 ANI
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
Proba scrisa: - data de 22.01.2018 ora 1000, la sediul UAT comuna Oituz;
Interviu: - data de 25.01.2017 ora 1400 la sediul UAT comuna Oituz;
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial.
Date contact: tel 0234 337010, email: con_oituz@compnet.ro.

Reprezentant legal,
Primar comuna Oituz
BODEA GHEORGHE

13 decembrie 2017

ANUNT CONCURS

In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificata prin HG 1027 din 11 noiembrie 2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, va informam ca Directia Generala de Asistenta Sociala a municipiului Onesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor de executie contractuale vacante, dupa cum urmeaza:

1 post - Sef serviciu la Directia Servicii Sociale Specializate

In data de 8 ianuarie 2017 - proba scrisa, interviul va fi anuntat ulterior.
Conditii specifice:
Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, specializarea stiinte sociale;
vechime in specialitatea studiilor - 3 ani.

3 posturi - muncitor calificat (bucatar)

In data de 9 ianuarie 2017 - proba scrisa, interviul va fi anuntat ulterior
Conditii specifice:
nivelul studiilor: medii
curs calificare bucatar
vechime in specialitatea studiilor: 1 an

2 posturi - asistent medical

In data de 10 ianuarie 2017 - proba scrisa, interviul va fi anuntat ulterior.
Conditii specifice:
Diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale sau diploma de studii postliceale prin echivalare;
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale de asistent medical de minim 2 ani
certificat de membru OAMMR in termen de valabilitate;
asigurare de malpraxis in termen de valabilitate;

1 post - infirmier debutant

In data de 11 ianuarie 2017 - proba scrisa, interviul va fi anuntat ulterior
Conditii specifice:
Nivelul studiilor: invatamant general
curs igiena
fara conditii de vechime

2 posturi - ingrijitor


In data de 11 ianuarie 2017 - proba scrisa, interviul va fi anuntat ulterior.
Conditii specifice:
nivelul studiilor: invatamant general
fara conditii de vechime

1 post - spalatoreasa


In data de 11 ianuarie 2017 - proba scrisa, interviul va fi anuntat ulterior
Conditii specifice:
nivelul studiilor:invatamant general
curs igiena
fara conditii de vechime

2 posturi - paznic


In data de 12 ianuarie 2017 - proba scrisa, interviul va fi anuntat ulterior
Conditii specifice:
nivelul studiilor : studii medii
atestat profesional/adeverinta din care sa rezulte ca este in curs de obtinere a atestatului conform Legii nr. 333/2003;
vechime in specialitatea studiilor: nu este cazul
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul institutiei in termen de 10 zile de la publicarea anuntului si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art. 6 din HG nr. 286/2011, actualizata.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizata.
Bibliografia este afisata la avizierul Directiei Generale de Asistenta Sociala din Onesti, str. Postei nr. 1.
Copiile dupa actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/318320 - Compartimentul resurse umane, sanatate si securitate in munca, PSI.
Reprezentant legal
DIRECTOR GENERAL
Economist Ostache Andreea Elena

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

UAT - COMUNA OITUZ, cu sediul in: loc OITUZ, nr 1250, jud BACAU, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul institutiei.
Denumirea postului - Consilier Juridic, gradul II - Compartiment juridic, post vacant, contractual, pe perioada nedeterminata.
Conditii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice;
- vechime in specialitate studiilor necesare ocuparii postului: 1 AN;
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
Proba scrisa: data de 10.01.2018 ora 900, la sediul PRIMARIEI OITUZ
Proba de interviu: data de 12.01.2018 ora 900, la sediul PRIMARIEI OITUZ
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29.12.2017, la sediul PRIMARIEI OITUZ
Date contact: Resurse umane, tel 0234/337010
Reprezentant legal,
BODEA GHEORGHE
PRIMAR COMUNA OITUZ

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

UAT - COMUNA OITUZ, cu sediul in: loc OITUZ, nr 1250, jud BACAU, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul institutiei.
Denumirea postului - Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta - Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, protectie civila, pompieri, post vacant, contractual, pe perioada nedeterminata.
Conditii specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- calificare sau competente profesionale specifice SVSU, atestate potrivit legii;
- vechime in specialitate studiilor necesare ocuparii postului: 2 ANI;
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
Proba practica - proba sportiva: data de 10.01.2018 ora 1400, la sediul PRIMARIEI OITUZ
Proba scrisa: data de 12.01.2018 ora 900, la sediul PRIMARIEI OITUZ
Proba de interviu: data de 16.01.2018 ora 900, la sediul PRIMARIEI OITUZ
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29.12.2017, la sediul PRIMARIEI OITUZ
Date contact: Resurse umane, tel 0234/337010
Reprezentant legal,
BODEA GHEORGHE
PRIMAR COMUNA OITUZ

6 decembrie 2017

ANGAJARI

Colegiul National "Grigore Moisil" Onesti scoate la concurs un post de LABORANT.
Concursul va avea loc in data de 08.01.2018 incepand cu ora 9.00.
Dosarele se depun la secretariatul unitatii din Onesti, str. Tineretului, nr. 14, pana la data de 22.12.2017,ora 12.00.
Informatii suplimentare la avizierul unitatii sau la telefon 0234 - 321 943.
Director,
Prof. Marioara Brescan

29 noiembrie 2017

ANGAJARI

- Societate Comerciala angajeaza lucrator comercial, produse alimentare. Contact 0752 / 778 883

24 noiembrie 2017

ANGAJARI

Scoala Gimnaziala satul Targu-Trotus organizeaza concurs pentru ocuparea unui post nedidactic de FOCHIST, pe perioada nedeterminata.
Dosarul va cuprinde urmatoarele documente: cerere de inscriere, copie act de identitate, copie acte studii, cazier judiciar, copie certificat casatorie, carnet de munca sau adeverinta de vechime, adeverinta medicala de la medicul de familie, curriculum vitae, declaratie pe propria raspundere ca nu a fost si nu este urmarit penal, declaratie pe proprie raspundere privind incompatibilitatea cu conducerea unitatii.
Data de depunere a dosarelor este intre 23 noiembrie - 8 decembrie 2017.
Informatii suplimentare la nr.de telefon: 0731342794, 0745319888 si pe site-ul Primariei Targu-Trotus.
Director,
Prof. Liliana Flecheanu
Secretar,
Ana-Maria Zsigmond

20 noiembrie 2017

ANUNT CONCURS

Directia Generala de Asistenta Sociala a muncipiului Onesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de executie vacante, pe perioada nedeterminata dupa cum urmeaza:
- 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Achizittii publice;
Conditii de participare:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domenilul economic, inginerie mecanica sau tehnic;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 9 ani;
- test psihologic.
Conditii generale:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditii de desfasurare a concursului:
- 10 decembrie 2017 data limita de depunere a dosarelor
- 15 decembrie 2017 - selectia dosarelor
- 20 decembrie 2017, ora 10:00 - proba scrisa
- 22 decembrie 2017, ora 10:00 - interviului
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HGR nr. 611/2008, actualizata,
Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatiii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
Bibliografia stabilita, conditiile de participare la concurs si actele solicitate la dosarul de inscriere se afiseaza la avizierul Directiei Generale de Asistenta Sociala din Onesti, str. Postei nr. 1.
Copiile dupa actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/318320 - Compartimentul resurse umane, sanatate si securitate in munca, PSI.
Reprezentant legal,
DIRECTOR GENERAL,
Economist Ostache Andreea Elena

17 noiembrie 2017

ANUNT CONCURS
Avand in vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale, Directia Generala de Asistenta Sociala a muncipiului Onesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de executie contractuale vacante, pe durata nedeterminata, de muncitor calificat bucatar la Centrul Social Slobozia.
Proba scrisa in data de 14 decembrie 2017, ora 9, iar data si ora interviului vor fi comunicate ulterior:
1 post - muncitor calificat (bucatar) la Centrul Social Slobozia
Conditiile necesare in vederea participarii la concurs sunt:
Ø nivelul studiilor: absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat
Ø curs calificare bucatar
Ø vechime in specialitate de minimum 1 an
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul institutiei in termen de 10 zile de la publicarea anuntului si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art. 6 din HG nr. 286/2011, actualizata.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizata.
Bibliografia este afisata la avizierul Directiei Generale de Asistenta Sociala din Onesti, str. Postei nr. 1.
Copiile dupa actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/318320 - Compartimentul resurse umane, sanatate si securitate in munca.
Reprezentant legal,
DIRECTOR GENERAL,
Economist Ostache Andreea Elena

A N U N T
Primaria Berzunti
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publica urmatorele proiecte de acte normative:
· Proiectul de hotarare privind abrobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.
· Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului - Cadru de vanzare a bunurilor imobile aflate in domeniul privat al comunei Berzunti.
Proiectele de acte normativ poate fi consultat la sediul Primariei Berzunti si in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data afisarii si pana la data de 7.12.2017 cei interesati pot trimite inscris propuneri, sugestii, opinii de vedere cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Propunerile, sugestiile, opiniile formulate in scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul primariei, la Registratura.
PRIMAR,
Stefan TIFAN

ANGAJARI
Scoala Gimnaziala Haghiac, comuna Dofteana, jud. Bacau, scoate la concurs postul de secretar I, norma 0.5, pe perioada determinata. Concursul va avea loc in ziua de 24.11.2017. Relatii la telefon 0234 / 352 086 si 0742 / 599 995.

7 noiembrie 2017

ANGAJARI

- SC angajeaza soferi profesionisti, comunitate 40 tone, Italia - Franta. Relatii la telefon 0751 - 656 069.

7 septembrie 2017

IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA
-36 ani, licentiat in comunicare si relatii publice , cunostinte operare PC si Limbi straine (Engleza si Franceza), caut angajator in Onesti. Relatii la telefon 0761 / 286 495

22 august 2017

VANZARI
-Vand sau inchiriez apartament semidecomandat, 2 camere, la etajul 5, pe str. Saturn, in Onesti. Relatii la telefon 0741 / 016 165
Scrie un comentariu
Campurile obligatorii sunt marcate cu *.

In cazul in care codul nu este lizibil click aici pentru a genera altul.
 
Stefan Agache
#1 : 30/09/2016, 16:44
Cine a pierdut un caine lup, acesta se gaseste in zona caselor din Cartierul Andresest(Iesirea spre Casin).Casa de referinta preot Berdan.
Cainele are la gat o zgarda rosie.
Poate ajut stapanul cu acest anunt.


IMAGINEA SAPTAMANII